• Uniek wenbeleid
  • Open van 7.30 tot 18.30 uur
  • Opvang binnen huiskamers
  • Regio Veldhoven e.o.
  • Gericht op ontwikkeling

Kijken in de kinderopvang bij KDV Suusje – Mentorschap

10 July 2023
KDV Suusje

Zoals al eerder is aangegeven is de Kinderopvang als branche evenzo in ontwikkeling als de kinderen die er spelen.
Zo is in 2018 het Mentorschap ingevoerd. Het gevolg van de inwerkingtreding van de Wet Innovatie en Kwaliteit (IKK) in de Kinderopvang. Een extra oogje in het zeil en een aanspreekpunt. Alle leidsters hebben een aantal kinderen onder hun hoede.

Nu zien en kennen de PM-ers hun kinderen aardig goed. De gehele dag bespreken, bepalen, regelen en zorgen zij voor ‘hun kinderen’. Voelt elk kind zich fijn? Kan het zichzelf zijn? Gaat ook de ontwikkeling goed? Een eventuele achterstand wordt snel gezien en uitvoerig besproken. In samenspraak met alle PM-ers van de groep komt er dan een plan van aanpak. Natuurlijk is de Pedagogisch Coach geïnformeerd hierover.

Om nóg nauwgezetter te werk te gaan is daar dus het Mentorschap.
Dan is het altijd dezelfde PM-er die het gesprek aangaat met de ouders. Ook dezelfde die de observaties uitvoert en periodiek even checkt bij de ouders of alles nog naar wens is. Korte lijnen werken nu eenmaal beter.

De mentor houdt ‘zijn/haar’ kinderen extra in het vizier om beter en sneller in te springen op de behoeften. Een vertrouwensrelatie wordt opgebouwd. Dat geeft Emotionele Veiligheid. Essentieel om te kunnen groeien en ontwikkelen.

De mentor formuleert ook duidelijke doelen. KDV Suusje te Veldhoven is op pedagogisch vlak geïnspireerd door Emmi Pikler. Dan kan je bv. op een babygroep verwachten dat een kind het doel krijgt om rond de eerste verjaardag zelfstandig uit een glas kan drinken. Stel nou dat het kind hier grote moeite mee heeft dan wordt er een plannetje bedacht om stapsgewijs toch dit doel te behalen. (Dat dat misschien twee maandjes later is maakt natuurlijk helemaal niets uit.) De mentor kan dit bespreken met de ouders en hen op de hoogte houden van het proces.
Ouders mogen sowieso altijd aangeven als een gesprekje wenselijk is. Geen probleem. Dat kan zelfs ook vanuit de mentor komen. Alles voor het kind!

Heb je verder nog vragen over het mentorschap?
Voel je zo vrij om contact met ons op te nemen.

Groetjes Renee op papier

Meer over ons

KDV Suusje

Plan een rondleiding

Bekijk pagina
KDV Suusje - Patricia

Meer blogs

Bekijk pagina