Functioneren en toetsen van de praktijk.

Het onderscheidende vermogen van Kinderdagverblijf Suusje staat of valt met de professionaliteit, ervaring en expertise van de pedagogisch medewerksters. Zij geven handen en voeten aan onze visie.

'Een kleinschalige opvang met persoonlijke aandacht, ik laat hier mijn kindjes met een gerust hart achter. De glimlach bij mijn kinderen op het gezicht spreekt boekdelen.'

Familie van Casteren  |   Levi, Amber & Milan

Waarborging van kwaliteit en functioneren gebeurt als volgt:

Functioneringsgesprekken

Jaarlijks zijn er functioneringsgesprekken met de pedagogisch medewerksters.

Videotraining

1 x per jaar (of als er behoefte aan is) worden er video-opnamen gemaakt in de huiskamers. Het team en de pedagogisch coach kijken naar het functioneren van de groepen, de individuele kinderen, het team en de individuele pedagogisch medewerksters, de communicatie en de samenwerking én naar de uitvoering van het pedagogische beleid.

Weekbespreking

De leidinggevende bespreekt wekelijks in iedere huiskamer alle bijzonderheden van de groep en kinderen met de pm-ers.

De directie en leidinggevende hebben samen ook wekelijks overleg over alle bijzonderheden en algehele functioneren van het kinderdagverblijf.

Samenwerkingsoverleg (1 x per 8 weken)

De leidinggevende heeft samen met de verantwoordelijke pm-ers van iedere huiskamer, overleg over de samenwerking tussen alle huiskamers.

Teamoverleg (2 x per jaar)

Overleg met het gehele team over alle beleid-, organisatie- en teamaangelegenheden. Hierbij zijn zowel de directie als de leidinggevende aanwezig.

Groepsoverleg (1 x per 8 weken)

Overleg met de sub-teams van iedere huiskamer. Tijdens dit overlegmoment staat de eigen huiskamer centraal. De bijzonderheden van kinderen en/of ouders worden besproken, coaching behoeftes, de communicatie, de samenwerking en de uitvoering van het beleid binnen de eigen huiskamer. Hierbij zijn zowel de directie als de leidinggevende aanwezig.

Pedagogische coaching on the job

Susanne geeft het team pedagogische coaching. Het pedagogische beleid van Kinderdagverblijf Suusje is de pijler voor het functioneren van de huiskamers en het team. Waar nodig is er pedagogische ondersteuning en coaching zodat de kwaliteit van de opvang hoog blijft én blijft voldoen aan het pedagogische beleid en de visie van Kinderdagverblijf Suusje. Maar ook is de pedagogische coaching gericht op de eigen behoeftevraag vanuit de pm-ers.

Het allerbeste Kinderdagverblijf van Brabant zegt genoeg over onze zorg voor uw kind.