Functioneren en toetsen van de praktijk.

Het onderscheidende vermogen van Kinderdagverblijf Suusje staat of valt met de professionaliteit, ervaring en expertise van de pedagogisch medewerksters. Zij geven handen en voeten aan onze visie.

'Een kleinschalige opvang met persoonlijke aandacht, ik laat hier mijn kindjes met een gerust hart achter. De glimlach bij mijn kinderen op het gezicht spreekt boekdelen.'

Familie van Casteren  |   Levi, Amber & Milan

Waarborging van kwaliteit en functioneren gebeurt als volgt:

Functioneringsgesprekken

Jaarlijks voert de directie functioneringsgesprekken met de pedagogisch medewerksters.

Videotraining

1 x per half jaar (of als er behoefte aan is) worden er video-opnamen gemaakt op de groepen. Het team en de directie kijken naar het functioneren van de groepen, de individuele kinderen, het team en de individuele pedagogisch medewerksters, de communicatie en de samenwerking.

Wekelijks groepsoverleg

De directie bespreekt met de verantwoordelijke pedagogisch medewerkster van de groep bijzonderheden van de kinderen.

Verantwoordelijkenoverleg (1 x per 8 weken)

De directie bespreekt samen met de verantwoordelijke pedagogisch medewerksters de gang van zaken binnen de organisatie.

Teamoverleg (3 x per jaar)

Overleg met het gehele team over alle beleids-, organisatie- en teamaangelegenheden.

Groepsoverleg (3 x per jaar)

Bespreking met het gehele team van iedere groep over de kinderen, de communicatie, de samenwerking en het beleid binnen de groep.

Pedagogische coaching on the job

Susanne geeft het team pedagogische coaching tijdens hun werk op de groepen. Het pedagogische beleid van Kinderdagverblijf Suusje is de pijler voor het functioneren van de groepen en het team. Waar nodig is er pedagogische ondersteuning en coaching zodat de kwaliteit van de opvang hoog blijft én blijft voldoen aan het pedagogische beleid en de visie van Kinderdagverblijf Suusje

Het allerbeste Kinderdagverblijf van Brabant zegt genoeg over onze zorg voor uw kind.