• Uniek wenbeleid
  • Open van 7.30 tot 18.30 uur
  • Opvang binnen huiskamers
  • Regio Veldhoven e.o.
  • Gericht op ontwikkeling

Huiskamers Keesje & Baasje

Bij kinderdagverblijf Suusje hebben wij twee huiskamers voor de peuters van 2 tot 4 jaar
t.w. Keesje & Baasje. In totaal is er plek voor 16 kindjes.

KDV Suusje
peutergroep in de leeftijd van 2-4 jaar

Dagindeling Keesje & Baasje:

Uitgangspunt in de dagindeling is dat we voldoende tijd besteden aan individuele en persoonlijke aandacht voor de kinderen in groepsverband. Dat wij kijken naar de behoeften van de individuele kinderen, daarop inspelen zodat het kind in een veilige en vertrouwde omgeving kan komen tot een ontwikkeling binnen zijn eigen mogelijkheden. Wij willen de kinderen leren omgaan met waarde en normen en omgaan met andere kinderen.

7.30 – 9.00 uur:

Kinderen worden gebracht, ouders hebben de mogelijkheid om even te zitten en te vertellen hoe het met hun kindje gaat. De kinderen worden aan de tafels ontvangen. Op beide tafels worden spelmaterialen aangeboden die aansluiten op de belevingswereld en ontwikkeling van de kinderen zodat de kinderen tot spel komen tijdens het breng en ophaal moment. De kinderen blijven tijdens het brengen (en ophalen) aan tafel zitten. Zodat er rust en overzicht op de groep is, kinderen rustig binnen komen en ouders ook de rust hebben om met de leidsters een uitwisseling te hebben. De kinderen hebben de mogelijkheid om hun ouders uit te zwaaien voor het raam, zodat het afscheid duidelijk is. De leidsters zwaaien samen met de kinderen. Indien een kindje hier geen behoefte aan heeft, hoeft dit niet. (emotionele veiligheid)

9.00 – 9.15 uur:

De kindjes hebben tot deze tijd vrij spel gehad en gaan gezamenlijk opruimen. Het opruimen gebeurt met een voorbereiding, zodat de kinderen weten wat er gaat gebeuren.

9.15 uur

Na het opruimen gaan de kinderen in de kring zitten. Een kringactiviteit is bedoeld om weer in te spelen op de ontwikkeling en belevingswereld van het kind. Tijdens de thema weken staat het thema ook centraal in de kring activiteit. Ook kijken wij naar de groepssamenstelling en de behoeften van het kind binnen de groep.

KDV Suusje

9.30 uur:

Alle kinderen gaan aan tafel fruit eten en wat drinken. Ieder kind krijgt een eigen bakje fruit en we stimuleren het eten met een vork. Alle kinderen eten op hun groep hun maaltijden; de peuters zitten verdeeld over de twee tafels in twee kleine groepjes van acht kinderen zodat ook tijdens de maaltijden voldoende persoonlijke aandacht voor ieder kind aanwezig is. Aan elke tafel zit één leidster.

10.00 uur:

Na het fruit eten is het tijd voor een verschoning en worden alle handen gewassen en monden gepoetst. Alle kinderen worden verschoond en/of gaan naar het toilet. Wanneer de kinderen zindelijk zijn, gaan ze in kleine groepjes naar het toilet, zodat er voldoende tijd is om aandacht te besteden aan het individuele kind.

10.00 – 11.30 uur:

Moment voor activiteiten of vrij spel, bijvoorbeeld; puzzelen, voorlezen, knutselen, buitenspelen, poppenkast, muziek, dansen, verkleden enz.  Er wordt hierbij gekeken naar waar hebben de kinderen behoefte aan vandaag? Wat is de belevingswereld van het kind? Welke ontwikkeling kan je stimuleren en door middel van welke activiteit?

11.30 uur:

De kinderen die gebruik maken van onze peuteropvang (9.00-11.30 uur) worden opgehaald. Het is tijd voor de broodmaaltijd; De kinderen gaan na het opruimen van de ochtend activiteit, gezamenlijk aan tafel. Ook nu eten de kinderen verdeeld over twee tafels, in twee kleine groepjes van acht kinderen. De kinderen mogen zelf kiezen wat zij op de boterham willen, de eerste keuze is altijd een boterham met gezond beleg. De volgende boterhammen mogen de kinderen zelf hun boterham smeren en kiezen wat zij op brood willen; zoet of gezond. We stimuleren kinderen om de korsten van de boterham op te eten en hun melk te drinken. De maaltijden zijn voor ons geen momenten voor strijd.

KDV Suusje

12.00:

Na het brood eten is het weer tijd voor een verschoning en het wassen van de handen en het poetsen van de gezichten. Dit is wederom een moment om heel individueel gericht bezig te kunnen zijn met de kinderen.

12.30 – 13.00 uur:

De kinderen die een ochtend blijven worden opgehaald en gaan naar huis. De kinderen die de hele dag blijven en nog een middagdutje doen, gaan slapen. Wederom wordt gekeken naar de behoeften van het kind.

12.30 – 13.00 uur:

De leidsters nemen de tijd voor een persoonlijke uitwisseling, vertellen hoe de ochtend is verlopen en wisselen vragen en ervaringen uit met de ouders. Tijdens dit moment hebben de kinderen vrij spel, er worden activiteiten aangeboden voor de kinderen die aan tafel willen spelen. Dit moment is ook een moment om persoonlijke aandacht aan de kinderen te geven, lekker met ze knuffelen, spelen en kletsen. In de zomermaanden zijn we vaak buiten aan het spelen

13.00- 14.45 uur:

De kinderen die wakker zijn hebben vrij spel en een moment van persoonlijke aandacht van de leidster. Wanneer de kinderen wakker zijn worden zij uit bed gehaald en weer aangekleed. Hierbij worden kinderen ook weer gestimuleerd in hun zelfstandigheid en is er weer tijd voor een knuffel en een persoonlijk aandacht moment.

KDV Suusje

15.00 uur:

Er wordt een groente snack of warme groente hap (van thuis) gegeten en er wordt nog wat gedronken. Er wordt nog even gekeken of de kinderen nog een verschoning nodig hebben of naar het toilet moeten.

15.30- 16.30 uur:

Vrij spel, knutselen, buiten spelen, voorlezen, muziek, dansen, poppenkast, verkleden; hierin kijken wij naar de behoefte van de kinderen. Minimaal 2 x per dag gaan wij met de peuters van Keesje & Baasje naar buiten, de dreumesen van Toosje & Suusje 1x per dag en bij de baby’s van Toosje & Suusje is het streven 1x per dag. Zoals al eerder beschreven werken wij hierin met alle groepen samen om de kinderen zoveel mogelijk buiten te laten zijn. De binnen activiteiten kunnen ook buiten uitgevoerd worden.

16.30 uur:

Alle kinderen krijgen nog een verschoning of gaan naar het toilet en krijgen nog wat te drinken met een koekje of peperkoek. En alle persoonlijke spullen worden weer in de mandjes gedaan van ieder kind.

17.00- 18.30 uur:

Alle kinderen worden weer opgehaald en ook nu hebben wij de tijd om met de ouders een persoonlijke uitwisseling te hebben. De leidsters zitten bij de kinderen aan tafel of op de grond. Tijdens het halen en brengen creëren wij rust op de groep zodat de leidsters, ouders en kinderen overzicht hebben op de groep. Wederom kijken wij naar de behoefte van het kind, wel met de beperking tot een rustige activiteit aan tafel door middel van het geven van gesloten keuzes. De kinderen worden betrokken bij de uitwisseling met hun ouders, de leidsters praten tegen het kind en tegen de ouder over de dag. Indien een kindje al zelf kan vertellen over de dag, heeft de kind de gelegenheid om zelf te vertellen wat hij heeft gedaan. (waarden en normen/ persoonlijke ontwikkeling/ sociale competenties/ emotionele veiligheid)

De medewerksters van deze huiskamers

Als één term ons samenvat, is het wel betrokkenheid. Bij het kinderdagverblijf, bij de ouders en vooral bij de kinderen. Want persoonlijke aandacht en individuele ontplooiing binnen groepsverband staan hoog in het vaandel. Wij geven met liefde een gevoel van thuis komen.

Naar de medewerkers van Keesje en Baasje
KDV Suusje
KDV Suusje

Wat als mijn kind op de wachtlijst terecht komt?

Door de overvolle kinderdagverblijven in Nederland is er veel vraag naar kinderopvang.  Hebben we nog niet eerder persoonlijk kennis gemaakt dan nemen we contact op om een afspraak te maken. Wij begrijpen dat je als ouder op tijd wilt weten waar je aan toe bent. Daarom laten wij direct weten of wij je kindje kunnen plaatsen of niet.

Indien je akkoord gaat met het plaatsingsvoorstel is je kind verzekerd van een plekje in een van onze huiskamers. 1 maand voor de eerste opvangdag hebben we een afspraak voor een uitgebreid intakegesprek.

We snappen dat het even wennen is...

Je laat je kindje achter bij onbekende. Daarom hechten wij grote waarde aan het wen proces. We overleggen samen met de ouder wat de mogelijkheden zijn betreft het wennen. Het wennen vindt altijd plaats op een contract dag zodat je kindje echt een goede indruk heeft van de dag, de vaste leiding en de toekomstige vriendjes en vriendinnetjes.

Meer over ons wenbeleid
KDV Suusje

Meer over ons

KDV Suusje

Plan een rondleiding

Bekijk pagina
KDV Suusje

Maak een berekening

Bekijk pagina