Huiskamers Keesje & Baasje

Bij kinderdagverblijf Suusje hebben wij twee huiskamers voor de peuters van 2 tot 4 jaar t.w. Keesje & Baasje. In totaal is er plek voor 16 kindjes.

Dagindeling Keesje & Baasje; peutergroep 16 kindjes in de leeftijd van 2-4 jaar

Uitgangspunt in de dagindeling is dat we voldoende tijd besteden aan individuele en persoonlijke aandacht voor de kinderen in groepsverband. Dat wij kijken naar de behoeften van de individuele kinderen, daarop inspelen zodat het kind in een veilige en vertrouwde omgeving kan komen tot een ontwikkeling binnen zijn eigen mogelijkheden. Wij willen de kinderen leren omgaan met waarde en normen en omgaan met andere kinderen.

7.30 – 9.00 uur:

Kinderen worden gebracht, ouders hebben de mogelijkheid om even te zitten en te vertellen hoe het met hun kindje gaat. De kinderen worden aan de tafels ontvangen (er is een hoge tafel waar 8 kinderen aan kunnen zitten en een lage tafel waar 8 kinderen aan kunnen zitten) op beide tafels worden spelmaterialen aangeboden die aansluiten op de belevingswereld en ontwikkeling van de kinderen zodat de kinderen tot spel komen tijdens het breng en ophaal moment. De kinderen blijven tijdens het brengen (en ophalen) aan tafel zitten. Zodat er rust en overzicht op de groep is, kinderen rustig binnen komen en ouders ook de rust hebben om met de leidsters een uitwisseling te hebben. Wanneer kinderen moeite hebben met het afscheid nemen, worden zij door de leidsters opgevangen op schoot, met eventueel een knuffel. De kinderen hebben de mogelijkheid om hun ouders uit te zwaaien voor het raam, zodat het afscheid duidelijk is. De leidsters zwaaien samen met de kinderen. Indien een kindje hier geen behoefte aan heeft, hoeft dit niet. (emotionele veiligheid)

9.00 – 9.15 uur:

De kindjes hebben tot deze tijd vrij spel gehad en gaan gezamenlijk opruimen. Het opruimen gebeurt met een voorbereiding, zodat de kinderen weten wat er gaat gebeuren.

9.15 uur

Na het opruimen gaan de kinderen in de kring zitten. Een kringactiviteit is bedoeld om weer in te spelen op de ontwikkeling en belevingswereld van het kind. Tijdens de thema weken staat het thema ook centraal in de kring activiteit. Ook kijken wij naar de groepssamenstelling en de behoeften van het kind binnen de groep. Wanneer er bijvoorbeeld een groep is met veel actieve kinderen, dan worden de activiteiten aangepast; er kan dan een activiteit gedaan worden die lichamelijk inspanning kost (schipper mag ik over varen) of juist een rust gevende activiteit (voorlezen).

9.30 uur:

Alle kinderen gaan aan tafel fruit eten en wat drinken. Ieder kind krijgt een eigen bakje fruit en we stimuleren het eten met een vork. Alle kinderen eten op hun groep hun maaltijden; de peuters zitten verdeeld over de twee tafels in twee kleine groepjes van acht kinderen zodat ook tijdens de maaltijden voldoende persoonlijke aandacht voor ieder kind aanwezig is. Aan elke tafel zit één leidster.

10.00 uur:

Na het fruit eten is het tijd voor een verschoning en worden alle handjes gewassen en mondjes gepoetst. Alle kindjes worden verschoond en/of gaan naar het toilet. Wanneer de kinderen zindelijk zijn, gaan ze in kleine groepjes naar het toilet, zodat er voldoende tijd is om aandacht te besteden aan het individuele kind.

10.00 – 11.30 uur:

Moment voor activiteiten of vrij spel, bijvoorbeeld; puzzelen, voorlezen, knutselen, buitenspelen, poppenkast, muziek, dansen, verkleden enz. De leidsters zijn bewust van wat zij kunnen doen voor en met de kinderen. Er wordt hierbij gekeken naar waar hebben de kinderen behoefte aan? Wat is de belevingswereld van het kind? Welke ontwikkeling kan je stimuleren en door middel van welke activiteit? En wat wil jij de kinderen geven? De groep kan dan bijvoorbeeld opgesplitst worden in 2 kleinere groepen van 8 kinderen. Wanneer er kinderen zijn die graag willen knutselen, kan in een kleine groep een knutselactiviteit worden uitgevoerd. Wanneer er tevens kinderen zijn die buiten willen spelen, kan er buiten gespeeld worden in een kleine groep.

11.30 uur:

De kindjes die gebruik maken van onze peuteropvang (9.00-11.30 uur) worden opgehaald. Het is tijd voor de broodmaaltijd; De leidsters bereiden de kinderen voor op de maaltijd, door duidelijk te benoemen wat er gaat gebeuren en door middel van een opruim liedje worden de kinderen bewust gemaakt van de overgang. Hierin tonen en hebben wij begrip voor de emoties van het kind. De kinderen gaan na het opruimen gezamenlijk aan tafel Ook nu eten de kinderen verdeeld over twee tafels, in twee kleine groepjes van acht kinderen. De kinderen mogen kiezen wat zij op brood willen, de eerste keuze is altijd een boterham met gezond beleg. De volgende boterhammen mogen de kinderen zelf hun boterham smeren en kiezen wat zij op brood willen; zoet of gezond. We stimuleren kinderen om de korsten van de boterham op te eten en hun melk te drinken. De maaltijden zijn voor ons geen momenten voor strijd. Wanneer het eten of drinken een ‘probleem’ gaat vormen wordt dit met Susanne besproken en om pedagogisch advies gevraagd waarna het ook met de ouders besproken wordt.

12.00:

Na het brood eten is het weer tijd voor een verschoning en het wassen van de handen en het poetsen van de gezichten. Dit is wederom een moment voor de persoonlijke contacten met het kind, heel individueel gericht bezig kunnen zijn met het kind.

12.30 – 13.00 uur:

De kinderen die een ochtend blijven worden opgehaald en gaan naar huis. De kinderen die de hele dag blijven en nog een middagdutje doen, gaan slapen. Ook hier geldt voor alle kinderen dat er wordt gekeken naar het eigen dagritme van het kind. Wederom wordt gekeken naar de behoeften van het kind.

12.30 – 13.00 uur:

De leidsters nemen de tijd voor een persoonlijke uitwisseling, vertellen hoe de ochtend is verlopen en wisselen vragen en ervaringen uit met de ouders. Tijdens dit moment hebben de kinderen vrij spel, er worden activiteiten aangeboden voor de kinderen die aan tafel willen spelen. Er wordt ingespeeld op de behoeften van het kind. Dit moment is ook een moment om persoonlijke aandacht aan de kinderen te geven, lekker met ze knuffelen, spelen en kletsen. In de zomermaanden zijn de kinderen vaak buiten aan het spelen

13.00- 14.45 uur:

De kinderen die wakker zijn hebben vrij spel en een moment van persoonlijke aandacht van de leidster. Wanneer de kindjes wakker zijn worden zij uit bed gehaald en weer aangekleed. Hierbij worden kinderen ook weer gestimuleerd in hun zelfstandigheid en is er weer tijd voor een knuffel en een persoonlijk aandacht moment.

15.00 uur:

Er wordt een groente snack of warme groente hap (van thuis) gegeten en er wordt nog wat gedronken. Er wordt nog even gekeken of de kinderen nog een verschoning nodig hebben of naar het toilet moeten.

15.30- 16.30 uur:

Vrij spel, knutselen, buiten spelen, voorlezen, muziek, dansen, poppenkast, verkleden; hierin kijken wij naar de behoefte van de kinderen. Minimaal 2 x per dag gaan wij met de peuters van Keesje & Baasje naar buiten, de dreumesen van Toosje & Suusje 1x per dag en bij de baby’s van Toosje & Suusje is het streven 1x per dag. Zoals al eerder beschreven werken wij hierin met alle groepen samen om de kinderen zoveel mogelijk buiten te laten zijn. De binnen activiteiten kunnen ook buiten uitgevoerd worden.

16.30 uur:

Alle kinderen krijgen nog een verschoning of gaan naar het toilet en krijgen nog wat te drinken met een koekje of peperkoek. En alle persoonlijke spullen worden weer in de mandjes gedaan van ieder kind. Indien de kinderen dit zelf kunnen mogen zij dit zelf doen.

17.00- 18.30 uur:

Alle kindjes worden weer opgehaald en ook nu hebben wij de tijd om met de ouders een persoonlijke uitwisseling te hebben. De leidsters zitten bij de kinderen aan tafel of op de grond. Tijdens het halen en brengen creëren wij rust op de groep zodat de leidsters, ouders en kinderen overzicht hebben op de groep. Wederom kijken wij naar de behoefte van het kind, wel met de beperking tot een rustige activiteit aan tafel; bijvoorbeeld picknick spullen, puzzelen, duplo, boekjes. (het geven van gesloten keuzes) De leidsters zitten met kinderen die daar behoefte aan hebben, op schoot. De kinderen worden betrokken bij de uitwisseling met hun ouders, de leidsters praten tegen het kind en tegen de ouder over de dag. Indien een kindje al zelf kan vertellen over de dag, heeft de kind de gelegenheid om zelf te vertellen wat hij heeft gedaan. (waarden en normen/ persoonlijke ontwikkeling/ sociale competenties/ emotionele veiligheid)

 

Ook in onze huiskamer  “Keesje” bieden wij peuteropvang aan. Peuteropvang is opvang op basis van 5 uur per week in de ochtend van 9.00 – 11.30 uur. (oude peuterspeelzaal opvang). De peuteropvang loopt gelijk met de basisschool weken wat betekend dat wij veertig weken per jaar peuteropvang aanbieden aan de kindjes vanaf 2 jaar. De peuteropvang vind plaats in de huiskamers van Baasje én Keesje. De peuteropvang kindjes doen mee in het dagritme van de peutertjes die gebruik maken van de dagopvang in onze huiskamers.

De medewerksters van
deze huiskamers

Als één term ons samenvat, is het wel betrokkenheid. Bij het kinderdagverblijf, bij de ouders en vooral bij de kinderen. Want persoonlijke aandacht en individuele ontplooiing binnen groepsverband staan hoog in het vaandel. Wij geven met liefde een gevoel van thuis komen.

Susanne

Eigenaresse

Anke

Huiskamer Keesje

Daniëlle

Huiskamer Keesje

Kelly

Huiskamer Keesje

Marieke

Huiskamer Baasje

Saskia

Huiskamer Baasje & Invalster

Melanie

Huiskamer Baasje & Leidinggevende

Wat als mijn kind op
de wachtlijst terecht komt?

Door de overvolle kinderdagverblijven in Nederland is er veel vraag naar kinderopvang. Daarom hanteren wij bij Suusje een eerlijke wachtlijst. Na ontvangst van het inschrijfformulier plaatsen wij je kind op de wachtlijst (indien van toepassing). Hebben we nog niet eerder persoonlijk kennis gemaakt dan nemen we contact op om een afspraak te maken. Wij begrijpen dat je als ouder op tijd wilt weten waar je aan toe bent, daarom streven wij naar een plaatsingsvoorstel minimaal 4 maanden voor de gewenste ingangsdatum.

Indien je akkoord gaat met het plaatsingsvoorstel is je kind verzekerd van een plekje in een van onze huiskamers. 1 maand voor de eerste opvangdag hebben we een afspraak voor een uitgebreid intakegesprek.

Klacht indienen Kinderdagverblijf Suusje
Intake gesprek Kinderdagverblijf Suusje Veldhoven

Wat zijn de kosten van kinderopvang
bij Suusje in Veldhoven?

In 2020 maakt Kinderdagverblijf Suusje gebruik van 3 tarieven, namelijk:

 • Standaard dagopvang
  • 52 weken per jaar
  • 11 uur per week
  • Per uur: € 8,72
 • Peuteropvang
  • 40 weken per jaar
  • minimaal 5 uur per week
  • Per uur: € 9,12
 • Flexibele opvang
  • 48 weken per jaar
  • minimaal 11 uur per week
  • Per uur: € 10,42

Via de onderstaande knop kom je bij een calculator uit waarmee je jouw maandlasten kunt berekenen!

We snappen dat het even wennen is...

Het wennen voor jullie en jullie kindje, vinden wij belangrijk. Tenslotte gaan jullie, jullie kindje wegbrengen naar mensen die jullie nog helemaal niet kennen. Daarom mag u het wennen zelf inrichten, op de manier waar u zichzelf prettig bij voelt. Wij geven u minimaal vier weken de tijd en de ruimte om zelf het wennen samen met uw kindje in te delen. Het is geheel aan u hoe u het wennen vorm wenst te geven. 

Het enige wat wij als voorwaarde stellen aan het wennen, is dat u en uw kindje komen wennen op de dagdelen dat u ook gebruik gaat maken van onze opvang. Dit zodat u en uw kindje kennis kunnen maken met de vaste vertrouwde pm-ers van de eigen huiskamer en ook de kinderen die op die dagdelen in de huiskamer aanwezig zijn. 

Intake gesprek Kinderdagverblijf Suusje Veldhoven

Lees wat andere ouders over
Kinderdagverblijf Suusje schrijven

Kinderdagverblijf Suusje is in 2017 en 2018 uitgeroepen tot beste kinderdagverblijf van Noord-Brabant door tevreden.nl. Op onder andere tevreden.nl, onze Facebook-pagina en Google Reviews vind je verschillende ervaringen van andere ouders of/en verzorgers!

Schrijf je kind nu in bij Kinderdagverblijf Suusje Veldhoven