Blijf niet met klachten rondlopen.

In het belang van je kind is open en eerlijke communicatie van groot belang. Ben je ontevreden over de opvang of vind je iets niet prettig? Schroom dan niet om dat te bespreken bij één van de pedagogisch medewerksters of bij Susanne. Klachten zijn er om naar te luisteren en op te lossen. Liefst zo snel mogelijk.

'Uniek in haar kleinschaligheid, warme vertrouwde pedagogisch medewerkers en constante opvang'

Familie Voorjans, ouders van Nika (3)

Lukt het niet om je klacht snel en naar tevredenheid op te lossen? Dan kun je als ouder 2 paden bewandelen. Als eerste kun je de klacht aankaarten bij de interne klachtencommissie van Kinderdagverblijf Suusje. Levert deze stap te weinig op? Leg dan je klacht neer bij de onafhankelijke klachtencommissie (SKK) waarbij Kinderdagverblijf Suusje is aangesloten.

Wil je de klacht niet eerst bespreken met een pedagogisch medewerker, met Susanne of met de interne klachtencommissie van Kinderdagverblijf Suusje? Geen probleem. Als ouder heb je de vrijheid om je klacht rechtstreeks te melden bij de SKK.

Het allerbeste Kinderdagverblijf van Brabant zegt genoeg over onze zorg voor uw kind.