Op de hoogte zijn en blijven.

Hoe verloopt de kinderopvang van je zoontje of dochtertje? Hoe ontwikkelt je kind zich individueel en in groepsverband? Voelt het zich prettig, veilig en vertrouwd? Natuurlijk ben je daar als ouder heel nieuwsgierig naar.

Persoonlijke uitwisseling tijdens brengen en halen

De persoonlijke uitwisseling tijdens de dagelijkse overdracht is hét moment om gezamenlijk stil te staan bij de opvang van je kind. Vanzelfsprekend nemen onze pedagogisch medewerksters daar elke dag uitgebreid de tijd voor. Uiteraard stellen we je mening zeer op prijs. Uitwisseling van ervaringen, ideeën en meningen geeft voeding aan de vertrouwensband die Kinderdagverblijf Suusje zo belangrijk vindt.

Koffieochtenden om elkaar beter te leren kennen

Iedere eerste week van de maand staat er een koffieochtend op het programma. Tijdens deze ochtend trakteren we ouders op een kopje koffie of thee. Het is een ideaal moment om je kind te observeren, om ervaringen uit te wisselen met andere ouders en om elkaar beter te leren kennen. Ook de kinderen kijken uit naar de koffieochtend. Je zoontje of dochtertje vindt het reuze leuk dat papa of mama koffie drinkt met de juf.

Ontwikkelingsmap: voortgang in woord en beeld

Je zoontje of dochtertje beschikt over een persoonlijke ontwikkelingsmap die de pedagogisch medewerksters up to date houden. Deze map bevat persoonlijke gegevens, evaluatie- en observatieverslagen en de knutselwerkjes die je kind maakt. We stellen het op prijs als je de map tijdens vakanties mee naar huis neemt en er vakantieverhaaltjes aan toevoegt. Iedere eerste week van de maand hebben wij koffie ochtenden, tijdens deze momenten kunnen jullie de map van jullie kindje ook inzien. Heb je ‘smorgens haast? Geen probleem ook ‘savonds is er nog gelegenheid om even in de map te kijken van je kindje.

De mentor van jullie kindje zorgt ook voor het digitaal volgen van de ontwikkeling van jullie kindje. Deze observaties worden besproken tijdens de verschillende persoonlijke contact momenten met jullie als ouders. Ook is er op verzoek een tussentijds gesprek mogelijk met de mentor van jullie kindje.

Evaluaties: zicht op persoonlijke ontwikkeling van je kind

  • 3 maandenevaluatie: samen met de mentor van jullie kindje bespreek je de opvang en voortgang van je zoontje of dochtertje. Dat gebeurt aan de hand van een evaluatieverslag en het ontwikkelingsvolgsysteem.  Het verslag wordt tijdens het gesprek aangevuld met ervaringen en opmerkingen die je zelf als ouder hebt.
  • Doorstroomgesprek: voor de overgang naar een andere groep bespreek je samen met de vaste mentor én de nieuwe mentor van je kindje het dagritme, ontwikkeling en bijzonderheden van je zoontje of dochtertje. Tijdstip is afhankelijk van de ontwikkeling van je kind (rond de twee jaar).
  • Peuterestafette: Wanneer je kindje 3 1/2 jaar is ontvang je een uitnodiging, van de mentor van je kindje, voor het peuterestafette gesprek. Tijdens dit gesprek wordt de ontwikkeling van je kindje geëvalueerd en in kaart gebracht. Het verslag wordt met jullie toestemming naar de basisschool verzonden. Zodat de school voorbereid is op de komst van jullie kindje. Indien nodig dragen wij ook zorg voor een warme overdracht naar de basisschool, oftewel een persoonlijke toelichting op het verslag. Als je kind naar de peutergroep gaat, ontvang je hierover informatie.

Het allerbeste Kinderdagverblijf van Brabant zegt genoeg over onze zorg voor uw kind.