• Uniek wenbeleid
  • Open van 7.30 tot 18.30 uur
  • Opvang binnen huiskamers
  • Regio Veldhoven e.o.
  • Gericht op ontwikkeling

In het belang van je kind is open- en eerlijkheid van groot belang

Natuurlijk doen wij ons uiterste best om de kwaliteit van onze zorg en persoonlijke aandacht op alle vlakken te waarborgen. In het belang van je kind is open en eerlijke communicatie van groot belang. Bespreek de situatie met de pedagogisch medewerker of rechtstreeks met Melanie, onze locatieverantwoordelijke.

KDV Suusje

Toch een klacht indienen

Indien we er samen niet uit komen dien je de klacht in bij de interne klachtencommissie van Kinderdagverblijf Suusje. Mocht deze stap je niet helpen om de klacht naar tevredenheid op te lossen of wil je de situatie niet intern bespreken, dan kun je contact opnemen met de onafhankelijke klachtenkamer kinderopvang.

Download intern klachtreglement

Meer over ons

KDV Suusje

Naar het pedagogische beleid

Bekijk pagina
KDV Suusje

Meer informatie voor ouders

Bekijk pagina