• Uniek wenbeleid
  • Open van 7.30 tot 18.30 uur
  • Opvang binnen huiskamers
  • Regio Veldhoven e.o.
  • Gericht op ontwikkeling

Een professioneel opgeleid team van pedagogische medewerksters

Alle medewerkers beschikken over de volgende vaardigheden;

  • sensitieve responsiviteit
  • respect voor autonomie
  • structureren en grenzen stellen
  • praten en uitleggen
  • ontwikkelingsstimulering
  • begeleiden van interactie

Alle pedagogisch medewerksters werken op vaste dagen en in vaste huiskamers. Jouw kind heeft dus altijd te maken met een bekend gezicht. Zo bouwen we een vertrouwensband om de continuïteit te waarborgen die bij Suusje zo belangrijk is.

Continuïteit in de opvang. Een 'must' bij Suusje

Het team van Kinderdagverblijf Suusje is gepokt en gemazeld in de kinderopvang. Sommige pedagogisch medewerksters werken al sinds 1999 bij ons. Dat zegt veel over de sfeer, de arbeidsvreugde en de interactie met kinderen, collega’s en ouders. De kwaliteit van onze opvang wordt gewaarborgd door wekelijks overleg, videotraining op de huiskamers, teambespreking, functioneringsgesprekken en pedagogische coaching op de werkvloer.

Boek een rondleiding
KDV Suusje
KDV Suusje

Onze oudercommissie

Inspraak & waarborging van de kwaliteit met een oudercommissie

De oudercommissie geeft adviezen, vormt een aanspreekpunt en denkt actief mee in ons beleid. Daarnaast organiseert ze thema-avonden. Bij de ingang van de huiskamers vind je de leden van de oudercommissie terug op een foto met eigen kroost zodat je hen kan herkennen in de groepen. Leden worden gekozen door de ouders van de kinderen op Kinderdagverblijf Suusje.

Klik hier voor meer over de oudercommissie

Een goede start

Stap voor stap bouwen wij aan een vertrouwensband tussen pedagogisch medewerksters, ouders en kinderen. Het intakegesprek vormt hierin een belangrijke schakel. Wij nodigen je een maand voor de ingangsdatum van de opvang uit voor de intake.

Lees meer over het wen- en intake-beleid
KDV Suusje

Meer over ons

KDV Suusje

Pedagogische Beleid

Bekijk pagina
KDV Suusje

Boek een rondleiding

Bekijk pagina