Persoonlijke benadering ouder en kind

Pedagogische visie

Kinderdagverblijf Suusje kiest sinds 1998 voor kleinschaligheid. Dat is een bewuste , goed onderbouwde keuze. In alle vier de huiskamers (Suusje, Keesje, Toosje & Baasje) zijn persoonlijke ontplooiing en individuele behoeftes richtinggevend. Je zoontje en dochtertje heeft bovendien altijd dezelfde pedagogisch medewerker binnen de huiskamer. Dat is prettig, veilig en vertrouwd. Als je als ouder je kind brengt of haalt, is er altijd tijd voor een persoonlijke uitwisseling over de dag . Stap voor stap bouwen we zo aan een vertrouwensband met u en uw kindje.

Deze persoonlijke benadering van ouder en kind loopt als een rode draad door onze pedagogische visie. In 2017 & 2018 hebben wij dan ook de Award gewonnen voor het Beste Kinderdagverblijf van Noord Brabant. Een hele prestatie en gewonnen naar aanleiding van de klanttevredenheid. En daar zijn wij dan ook enorm trots op. Nieuwsgierig naar onze werkwijze?  Het pedagogische beleid kunt u opvragen bij Susanne of kan u middels de mail toegezonden worden.

'Een tweede thuis voor onze kinderen.'

Familie van Anrooij  |   Bregje & Floris

Deze persoonlijke benadering van ouder en kind loopt als een rode draad door onze pedagogische visie. Nieuwsgierig naar de inhoud hiervan? Het beleid is op te vragen bij de pm-ers op de groep of digitaal op te vragen.

Vier ogen principe

de kracht van Suusje zit in het kleinschalige. Wij werken met het vierogen principe wat bij ons in de praktijk betekend dat wij altijd met 4 ogen op de groepen aanwezig zijn. Onze groepsruimten grenzen allemaal aan elkaar en zijn van elkaar gescheiden door deuren met ramen waardoor ten alle tijden zicht is op alle groepen. Wilt u weten hoe wij in de praktijk vorm geven aan het vierogen principe, dan kunt u dit terug lezen in ons pedagogisch beleid (vierogenprincipe kunt u ook hier terug lezen).

Meldcode vermoeden van kindermishandeling

Kinderdagverblijf Suusje hanteert de meldcode vermoeden bij kindermishandeling. Dit is een actueel beleid waar wij volgens werken en toepassen indien er vermoedens zijn van kindermishandeling. U kunt ons stappenplan inzien op deze pagina. Mocht u de gehele meldcode willen inzien, kunt u deze opvragen.

Het allerbeste Kinderdagverblijf van Brabant zegt genoeg over onze zorg voor uw kind.