Ruime huiselijke groepen ingericht naar leeftijd van de kindjes

De baby- dreumesgroepen Suusje & Toosje: 10 kindjes in de leeftijd van 6 weken tot 2 jaar

Kenmerkend aan de aanpak binnen deze huiskamers, Suusje & Toosje zijn de rust, veiligheid en regelmaat voor je zoontje of dochtertje. Om hieraan te voldoen, hanteren we het dagritme dat je kindje thuis gewend is. Vanzelfsprekend kun je rekenen op veel persoonlijke aandacht binnen groepsverband. We houden nauwlettend in de gaten waar je kind behoefte aan heeft. Wij kijken vooral naar de leeftijd, de behoeften en de ontwikkelingsfase van kinderen. Je zoontje of dochtertje moet de ruimte krijgen om de wereld te ontdekken en zichzelf te ontwikkelen. Met onze dagindeling haken we   daar op in. Op vaste tijdstippen gaan de kinderen (vanaf 1 jaar) aan tafel.

Wij werken met Horizontale en kleine opvang groepen, uniek in de regio!

De peutergroepen Keesje & Baasje: 16 peuters (2 tot 4 jaar) per dagdeel

In de peutergroep staan er vaste activiteiten op het programma. Die voeren we in groepsverband of in kleine groepjes uit. Buiten de vaste activiteiten is er volop gelegenheid tot vrij spel. Je zoontje of dochtertje ontdekt zo met wie het graag speelt en welke materialen favoriet zijn. Op vaste tijdstippen eten de kinderen gezamenlijk.

Inzet Pm-ers;

Wij hanteren bij de inzet van de pm-ers de BKR (Beroepskracht Kind Ratio)

Stamgroepen en het samenvoegen van groepen;

Alle kinderen hebben bij ons vaste Stamgroepen, zoals bovenstaande beschreven staat. Helaas is het niet altijd haalbaar om de vaste stamgroepen te draaien. Denk aan ziekte van kinderen, vakanties en minder druk bezette dagdelen. Wanneer wij niet de volledige bezetting hebben, vangen wij de kinderen op in combinatiegroepen. Kijkende naar de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen. Zo blijven baby’s ook zo veel waar mogelijk apart van de peuters. Ouders worden hierover geïnformeerd bij de aanvang van de opvang dag en bij vakanties ontvangen ouders hier al eerder bericht over. Door de kleinschaligheid van Suusje zijn kinderen vertrouwd met alle pm-ers uit het team en ook zijn de kinderen vertrouwd met de andere groepsruimtes en kinderen uit de andere groepen. Juist doordat alle ruimtes aan elkaar grenzen, het kleinschalige karakter en omdat wij activiteiten ondernemen met samengestelde groepen (baby-dreumes of dreumes-peuters)

Het belang van het individuele kind staat ten alle tijden bij ons voorop.

Het allerbeste Kinderdagverblijf van Brabant zegt genoeg over onze zorg voor uw kind.