• Uniek wenbeleid
  • Open van 7.30 tot 18.30 uur
  • Opvang binnen huiskamers
  • Regio Veldhoven e.o.
  • Gericht op ontwikkeling

Kijken in de kinderopvang bij KDV Suusje – Kinderen met een achterstand of extra behoeften

16 October 2023
KDV Suusje

Laten we beginnen met het feit dat in principe elk kind mag komen spelen bij de Kinderopvang.

Een achterstand is misschien al bekend. Soms wordt dit op het Kinderdagverblijf gesignaleerd. Dan gaat men op onderzoek uit en over op actie. Wat wordt er precies gezien? Ziet elke PM-er dit? Wat zegt de observatielijst? Wat denkt de Pedagogisch Coach? Sowieso gaat men op de groep al aan de slag hiermee. In geval van een achterstand zal de Mentor dit aankaarten met de ouders. Daarna volgt pas de echte aanpak.

Een achterstand op bv. taalgebied is aan te pakken met VVE (Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie), intensiever met een kind praten, lezen en zingen. Een kind met een migratie-achtergrond heeft zelfs vaak een achterstand. Heel begrijpelijk. Niet onoverkomelijk.

Mocht een kind motorisch achterblijven dan is de route uiteraard hetzelfde. Stel nu dat de fysio- of ergotherapie voorschrijft extra dagelijks stimulans in te passen dan is men altijd bereidt dit op de groep te doen. De kinderopvang wil graag het verlengde van thuis zijn. Continuïteit is voor kinderen nu eenmaal belangrijk.

 

Soms loopt het ‘vast’ en kan de Kinderopvang niet genoeg betekenen voor het kind. Dit was eens het geval met een doof kind. Ondanks dat de PM-ers gebarentaal kenden bleek het onvoldoende te zijn om het kind dezelfde ontplooiing te bieden als de horende kinderen. Opvang met gelijkgestemden werd het vervolg.

Dat kan soms ook zo zijn met kinderen die moeite hebben met prikkelverwerking. Een (agressieve) uitbarsting (fysiek of verbaal) aanpakken in een volle groep peuters is een ware uitdaging. De PM-ers hebben niet alleen het kind met de uitbarsting te kalmeren maar ook de rest van de groep. Zodra een kind met extra behoeften ‘ten koste’ gaat van de meerderheid is het niet meer haalbaar. Het kind zelf heeft dan meer en intensiever nodig. Er wordt altijd gedacht in het belang van het kind. Van álle kinderen. Dat betekent helaas weleens dat reguliere opvang niet de juiste plek blijkt te zijn…

Wat fijn al die extra ogen en zorg voor de kinderen binnen de Kinderopvang. Ze zijn in goede en deskundige handen.
De Kinderopvang is nog zo gek niet!!

KDV Suusje

Meer over ons

KDV Suusje

Meer over de veiligheid en gezondheid

Bekijk pagina
KDV Suusje

Plan een rondleiding

Bekijk pagina