• Uniek wenbeleid
  • Open van 7.30 tot 18.30 uur
  • Opvang binnen huiskamers
  • Regio Veldhoven e.o.
  • Gericht op ontwikkeling

Huiskamers met horizontale groepen bij Kinderdagverblijf Suusje

Bij kinderdagverblijf Suusje staat het kind centraal. Daarom werken we met 5 horizontale groepen verdeeld over onze huiskamers. Baby’s en peuters verschillen wezenlijk van elkaar en wij vinden het belangrijk dat jouw kind de aandacht en uitdaging krijgt die past bij de leeftijd.

KDV Suusje
Baby & Dreumes (6 weken - 2 jaar)

Huiskamers Suusje, Toosje en Loesje

Drie baby- en dreumesgroepen bestaande uit 16 kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 2 jaar. Onze voorkeur gaat echter uit naar kleinere groepen. Afhankelijk van het aantal aanwezige kinderen werken er 3 of 4 leidsters binnen de Huiskamers van Suusje, Toosje en Loesje.

Kenmerkend voor de aanpak binnen deze huiskamers zijn de rust, veiligheid en regelmaat voor je kindje. Om hieraan te voldoen, hanteren we het dagritme dat je kind thuis gewend is. Vanzelfsprekend kun je rekenen op veel persoonlijke aandacht.

Wat mag je verwachten van ons, lees hier het pedagogische beleid

Peuters (2 - 4 jaar)

Huiskamers Keesje & Baasje

Twee peutergroepen bestaande uit maximaal 16 kinderen in de leeftijd 2 tot 4 jaar, maar in de praktijk is dit vaak minder. In de peutergroep staan verschillende activiteiten op het programma. De activiteiten voeren we in groepsverband of in kleine groepjes uit. Buiten de vaste activiteiten is er volop gelegenheid tot vrij spel.

Je kind ontdekt zo met wie het graag speelt en welke materialen favoriet zijn. Onze peuters eten samen, verdeeld over twee kleine groepen en op vaste tijdstippen.

Lees meer over de activiteiten

KDV Suusje

Stamgroepen en het samenvoegen van groepen

Alle kinderen hebben bij ons vaste stamgroepen, zoals beschreven staat. Helaas is het niet altijd haalbaar om de vaste stamgroepen te draaien. Denk aan ziekte van kinderen, vakanties en minder druk bezette dagdelen. Wanneer wij een onvolledige bezetting hebben vangen wij de kinderen op in samengestelde groepen. Daarbij wordt gekeken naar leeftijd en ontwikkeling. Het heeft altijd onze prioriteit om gelijkwaardige leeftijdsgroepen te combineren. Ouders worden hierover geïnformeerd bij aanvang van de opvangdag.

Tijdens een vakantieperiode ontvangen ouders hier eerder bericht over. Door de kleinschaligheid van Suusje zijn kinderen vertrouwd met alle pedagogisch medewerkers, kinderen en huiskamers. Het belang van het individuele kind staat te allen tijden bij ons voorop.

KDV Suusje
KDV Suusje
KDV Suusje
KDV Suusje

Jullie zijn een top team én ik ben blij dat wij voor kinderdagverblijf Suusje hebben gekozen

- Kim

Meer over ons

KDV Suusje

Plan een rondleiding

Bekijk pagina
KDV Suusje

Meer over ons

Bekijk pagina