• Uniek wenbeleid
  • Open van 7.30 tot 18.30 uur
  • Opvang binnen huiskamers
  • Regio Veldhoven e.o.
  • Gericht op ontwikkeling
KDV Suusje - Els

Als ouder blijf je natuurlijk graag op de hoogte van de ontwikkeling van jouw kind.

Hoe ontwikkelt jouw kind zich individueel en in groepsverband?
Voelt het zich prettig, veilig en vertrouwd?

Wij leggen deze ontwikkelingen digitaal voor je vast en deze gegevens zijn 24 uur per dag in te zien voor ouders in hun persoonlijk ouderportaal. Onze pedagogisch medewerkers nemen dus niet alleen de zorgtaak waar.

Zij observeren je kind om aanpassingen te kunnen doorvoeren indien dat nodig is. Door het volgsysteem dat wij gebruiken signaleren we tijdig de individuele behoeften van je kind. We kunnen daar snel op inspelen. Wat prettig is voor zowel het kind en voor jou als ouder.

KDV Suusje

Zicht op persoonlijke ontwikkeling door evaluaties

  • 1 maand: Samen met de locatie verantwoordelijke bespreek je de opvang en voortgang. Dat gebeurt aan de hand van een evaluatieverslag en het ontwikkelingsvolgsysteem. Het verslag wordt tijdens het gesprek aangevuld met ervaringen en opmerkingen die je zelf als ouder hebt.
  • Doorstroom: Voor de overgang naar een andere groep bespreek je samen met de vaste mentor én de nieuwe mentor het dagritme, ontwikkeling en bijzonderheden. Tijdstip is afhankelijk van de ontwikkeling van je kind (rond de twee jaar).
  • Peuterestafette: Wanneer jouw kind bijna 4 is ontvang je een uitnodiging van de mentor van je kindje voor het peuterestafette gesprek. Tijdens dit gesprek wordt de ontwikkeling geëvalueerd en in kaart gebracht. Het verslag wordt met jullie toestemming naar de basisschool verzonden om de school voor te bereiden op de komst van jouw kleuter. Indien gewenst dragen wij zorg voor een warme overdracht naar de basisschool, oftewel een persoonlijke toelichting op het verslag. Je ontvangt vanzelf meer informatie als het zover is.

Tijdens de dagelijkse overdracht nemen onze pedagogisch medewerksters uitgebreid tijd voor persoonlijke uitwisseling van informatie. Dit sterkt de vertrouwensband die we bij Kinderdagverblijf Suusje zo belangrijk vinden. Jouw ervaringen, ideeën en meningen stellen we op prijs.

 

Klik hier om je in te schrijven

10 Minuten gesprekjes

Het is mogelijk om je aan te melden voor de 10 Minuten-gesprekjes. 1 x per jaar organiseren we 10 minuten-gesprekken waar iedere ouder zich voor kan aanmelden.

Je hebt de tijd om de ontwikkelingsmap van jouw kind te bekijken samen met de mentor en je kunt echt even ingaan op de ontwikkeling van je kind.

Meer over ons pedagogische beleid
KDV Suusje

Meer over ons

KDV Suusje

Plan een rondleiding

Bekijk pagina
KDV Suusje

Meer over onze huiskamers

Bekijk pagina