• Uniek wenbeleid
  • Open van 7.30 tot 18.30 uur
  • Opvang binnen huiskamers
  • Regio Veldhoven e.o.
  • Gericht op ontwikkeling

Elke dag is anders op Kinderdagverblijf Suusje.

Tussen brengen, uitzwaaien en ophalen organiseren we aantrekkelijk en uitdagende activiteiten. Daarbij kiezen we zorgvuldig de balans tussen lichamelijke inspanning en rustgevende activiteiten.

KDV Suusje

Uitdaging en ontplooiing tussen wegbrengen en ophalen

Wat voor activiteiten we ook in groepsverband organiseren: we willen voldoende tijd en energie steken in persoonlijke aandacht voor jouw kindje. Dat blijft het uitgangspunt van onze dagindeling. Ook jouw kind heeft specifieke behoeftes en talenten. Aan ons de taak en uitdaging om die tot ontplooiing te laten komen. Samen spelen is iets wat wij volgens algemene normen en waarden enorm stimuleren.

Is je kind toe aan de volgende huiskamer omdat het de leeftijd van 2 jaar bereikt? In overleg met de ouders en de mentor van je kind plannen we wenmomenten en subactiviteiten in zodat de overgang naar de peutergroep goed, veilig en vertrouwd verloopt.

Meer over onze huiskamers

KDV Suusje

Het team van Suusje

Bij kinderdagverblijf Suusje kies je voor betrokkenheid en continuïteit in de opvang van je kind. De zorg voor jouw kind in handen van een professioneel opgeleid team van pedagogisch medewerksters. Zij geven handen en voeten aan de visie en het pedagogische beleid. Dit beleid is het fundament voor het functioneren van de huiskamers en het team.

Ontmoet het team

Meer over ons

KDV Suusje

Wat kost kinderopvang?

Bekijk pagina
KDV Suusje

Plan een rondleiding

Bekijk pagina