fbpx Skip to main content

Bij kinderdagverblijf Suusje stellen we het kind centraal. Daarom werken we per dagdeel met 4 horizontale groepen verdeeld over onze huiskamers. Baby’s en peuters verschillen wezenlijk van elkaar en wij vinden het belangrijk dat jouw kindje de aandacht en uitdaging krijgt die past bij de leeftijd.


Alle kinderen hebben bij ons vaste stamgroepen, zoals beschreven staat. Wij noemen dit onze huiskamer. Helaas is het niet altijd haalbaar om de vaste stamgroepen te draaien. Denk aan ziekte van kinderen, vakanties en minder drukke bezette dagdelen. Wanneer wij onvolledige bezetting hebben vangen wij de kinderen op in samengestelde groepen. Daarbij wordt gekeken naar leeftijd en ontwikkeling. Het heeft altijd onze prioriteit om gelijkwaardige leeftijdsgroepen te combineren. Ouders worden hierover geïnformeerd bij de aanvang van de opvangdag.


Bij vakantieperiode ontvangen ouders hier eerder bericht over. Door de kleinschaligheid van Suusje zijn kinderen vertrouwd met alle pedagogisch medewerkers, kinderen en huiskamers. Het belang van het individuele kind staat ten alle tijden bij ons voorop


Activiteiten binnen de huiskamers;
Wat voor activiteiten we ook in groepsverband organiseren: we willen voldoende tijd en energie steken in persoonlijke aandacht voor jouw kindje. Dat blijft het uitgangspunt van onze dagindeling. Ook jouw kind heeft specifieke behoeftes en talenten. Aan ons de taak en uitdaging om die tot ontplooiing te laten komen. Samen spelen is iets wat wij volgens algemene normen en waarden enorm stimuleren. Bij sommige activiteiten stellen we subgroepjes samen met kindjes uit alle groepen.


Is je kind toe aan de volgende huiskamer omdat het de leeftijd van 2 jaar bereikt? In overleg met de ouders en de mentor van je kind plannen we wenmomenten en subactiviteiten in zodat de overgang naar de peutergroep goed, veilig en vertrouwd verloopt.


Wat is een mentor?
Een mentor is de professional die jou kindje gaat observeren de gehele periode bij kinderdagverblijf Suusje. Zij is je aanspreekpunt voor vragen voor jou als ouder en houdt de ontwikkeling van jou kindje in de gaten.


De koffie staat klaar
Wij laten graag en vol trots ons huisje aan jullie zien, wil je graag een kijkje komen nemen in ons huisje? De eerste week van de maand bieden wij (alleen op afspraak) mogelijkheden voor rondleidingen in ons huisje, tussen 9.30 en 11.30 uur en tussen 14.30 en 16.00 uur. Ook dit is een bewuste keuze vanuit ons, want wij vinden het enorm belangrijk dat er binnen de huiskamers rust is voor de kindjes én ons team. Ook willen wij voldoende tijd blijven behouden om te investeren in de kwaliteit van onze opvang voor alle kindjes. Wij vertrouwen op jullie begrip hierin.


Liefs Laura