Inspraak en waarborg kwaliteit.

De oudercommissie bestaat uit 3 enthousiaste, betrokken ouders die zich graag inzetten voor de belangen van pedagogisch medewerksters, ouders en kinderen. Gezamenlijk waarborgen ze de kwaliteit van Kinderdagverblijf Suusje. De oudercommissie vergadert 6 keer per jaar.

'Nadat mijn zoon 2 jaar gelden Suusje heeft verlaten voor de basisschool, hebben we onze dochter net ingeschreven bij Suusje voor de peuteruren. Dit omdat het een kleinschalige vertrouwde opvang is. Een ideale plek om te wennen aan school!'

Familie Geeven |  Valencio & Yaella

De oudercommissie geeft adviezen, vormt een aanspreekpunt en denkt actief mee in beleid. Daarnaast organiseert ze thema-avonden en verzorgt ze de uitgave van ‘Het Kwartaaltje’, een informatief blad over de kinderopvang dat gemaakt wordt door ouders, pedagogisch medewerksters en directie. Lees de laatste uitgave van het ‘Kwartaaltje’.

Als lid word je gekozen door de ouders van het kinderdagverblijf. Wil je iemand van ons spreken? Namen, foto’s en e-mailadressen hangen op het mededelingenbord in de hal van Kinderdagverblijf Suusje.

Het allerbeste Kinderdagverblijf van Brabant zegt genoeg over onze zorg voor uw kind.